About us - Voorwaarden Srefidensi campagne

Voorwaarden ‘Kon Esi Baka’ Srefidensi campagne

 

Inleiding 
Op 25 november 2015 is Suriname 40 jaar staatkundig onafhankelijk. Deze mijlpaal wil Surinam Airways samen met haar fans over de hele wereld vieren. De fans worden in de gelegenheid gesteld om met de Surinam Airways Srefidensi campagne mee te doen en in aanmerking te komen voor twee retour tickets die beschikbaar worden gesteld, vanuit een door Surinam Airways bevlogen destinatie naar Suriname. De prijzen zijn bestemd voor bezoekers die niet in Suriname woonachtig zijn. Deze campagne heet: “Kon Esi Baka” en is primair gericht op de Surinamers in diaspora. De campagne is ook bedoeld voor Surinamers woonachtig in Suriname die uitkijken naar hereniging met een vriend of familielid uit het buitenland.

 

Deelnemers
Alle bezoekers van de Surinam Airways (Official) Facebook pagina worden in de gelegenheid gesteld om van 23 november t/m 25 november 2015 mee te doen aan de 'Kon Esi Baka’ Srefidensi campagne. 
NB. Medewerkers van de SLM Group en Spang Makandra zijn uitgesloten van deelname.

 

Hoe doe jij mee? 
Bedenk een originele en creatieve slogan waarin “Suriname” en/of “Surinam Airways” worden gebruikt. De focus moet liggen op Srefidensi en het nationaal gevoel voor Suriname. Plaats de slogan als “comment” op de ‘Kon Esi Baka’ Srefidensi campagne post en verzamel zoveel mogelijk likes hierop.

 

Regels en richtlijnen:

 1. De ‘Kon Esi Baka’ Srefidensi campagne loopt van 23 november 2015 09:00uur t/m 25 november 2015 om 23:59uur Surinaamse tijd.
 2. Deelname is toegestaan voor alle bezoekers van de Surinam Airways (Official) Facebook page in zowel Suriname als in het buitenland.
 3. Bedenk een originele en creatieve slogan waarin “Suriname” en/of “Surinam Airways” worden gebruikt. De focus ligt op Srefidensi en het nationaal gevoel voor Suriname.
 4. De inzending moet als een “comment” worden geplaatst op de ‘Kon Esi Baka’ Srefidensi post.
 5. Verzamel zoveel mogelijk “likes” op jouw slogan.
 6. De slogan moet kort en krachtig zijn, het moet een eigen werk zijn en niet eerder zijn uitgegeven en gebruikt. De ingezonden slogan moet vrij zijn van alle intellectuele rechten. Het is niet aan de SLM om de slogan te controleren of het voldoet aan het hierboven genoemde verbod,  het is aan de inzender van de slogan gelegen.
 7. Surinam Airways heeft het recht om inzendingen die onbehoorlijke en onbetamelijke tekst bevatten uit te sluiten van deelname aan deze actie en te verwijderen van de timeline.
 8. Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de Surinaamse wetgeving. Surinam Airways behoudt zich het recht om vanwege factoren buiten haar invloedssfeer respectievelijk de aanvangs- of einddatum van deze promotie te wijzigen, alsook de daarbij behorende trekkingen.
 9. Surinam Airways behoudt zich het recht de campagne voorwaarden aan te passen.
 10. Als de winnaar in Suriname woonachtig is mag hij/zij de gewonnen prijs niet zelf gebruiken. Hij/zij mag een vriend/kennis of familielid die buiten Suriname woont blij maken met de prijs. 

 

Content Restricties:

 1. De inzending mag geen materiaal bevatten dat in strijd is met de Surinaamse wet- en regelgeving.
 2. De inzending mag geen inbreuk doen aan de rechten van derden, zoals auteursrechten.
 3. De inzending mag niet negatief van aard zijn en een persoon of organisatie niet in verlegenheid brengen.

Selectie en kennisgeving winnaars:

 1. Uit de tien (10) inzendingen met de meeste “likes” worden er twee (2) winnaars gekozen door Surinam Airways samengestelde beoordelingscommissie.
 2. De winnaars zullen door de beoordelingscommissie van Surinam Airways worden geselecteerd op basis van originaliteit en creativiteit.
 3. De winnaars worden op 27 november 2015 om 16:00u Surinaamse tijd via de Facebook pagina van Surinam Airways (Official) bekend gemaakt.

Wat kan jij winnen?

 1. Er worden twee (2) winnaars gekozen. De winnaars zullen elk één retour ticket ontvangen vanuit één van de bestemmingen van Surinam Airways naar Suriname.
 2. Indien het ticket wordt gewonnen door een deelnemer woonachtig in het buitenland, mag de prijs alleen door de winnaar worden gebruikt.
 3. Indien het ticket wordt gewonnen door een deelnemer woonachtig in Suriname, mag hij/zij de gewonnen prijs niet zelf gebruiken. Hij/zij mag een vriend/kennis of familielid die buiten Suriname woont blij maken met de prijs.
 4. Winnaars dienen een geldig identiteitsbewijs te overleggen om in aanmerking te komen voor hun prijs en dienen eigenaar te zijn van het Facebook profiel met welke zij de inzending hebben gestuurd. Als de winnaar jonger is dan 18 jaar, is het een vereiste dat hij/zij in het bijzijn van een ouder of voogd, de prijs in ontvangst neemt.

 

Algemene voorwaarden ‘Kon Esi Baka’ Srefidensi campagne:

 1. Facebook is op geen enkele manier aan deze campagne verbonden.
 2. Door deel te nemen aan de campagne gaan deelnemers akkoord met alle bovenstaande regels, richtlijnen en voorschriften.
 3. Iedere deelnemer verleent Surinam Airways toestemming om zijn/haar inzending, naam, foto of commentaar te gebruiken voor marketing doeleinden.
 4. Surinam Airways is niet aansprakelijk voor het gebruik, hergebruik of misbruik van de inzendingen door derden.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of een andere prijs.
 7. Surinam Airways behoudt het recht de campagne voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 8. Voor de afhandeling dienen de winnaars contact te maken met de afdeling Public Relations van Surinam Airways aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat 136, Tel: (597) 465700 tst. 279.