Compensatie en Assistentie Regeling Suriname

uitprinten

COMPENSATIE EN ASSISTENTIE REGELING

BIJ OVERBOEKING, ANNULERING OF VERTRAGING VOOR  SLM VLUCHTEN VERTREKKENDE UIT PARAMARIBO
(INCLUSIEF VLUCHTEN NAAR AMSTERDAM)


Geachte klant,
Indien u onverhoopt te maken krijgt met:

 • overboeking of
 • annulering / schemawijziging of
 • vertraging van meer dan 4 (vier) uur van uw vlucht, dan biedt de SLM u compensatie en assistentie, afhankelijk van de specifieke situatie.

       
Weest u ervan verzekerd dat wij betrouwbaarheid en veiligheid voorop stellen en alle benodigde maatregelen nemen om vertraging, annulering of overboeking te voorkomen.

Wij bieden u onze welgemeende verontschuldigingen aan voor het ongerief dat u mogelijk heeft ondervonden.
          
SLM Customer Service
 
IN GEVAL VAN OVERBOEKING
Indien een vlucht overboekt is, zal SLM vrijwilligers zoeken die bereid zijn van hun bevestigde reservering af te zien in ruil voor een overeengekomen compensatie en assistentie zoals hierna beschreven.
          
Indien er niet genoeg vrijwilligers zijn en passagiers  tegen hun wil geweigerd worden, dan hebben deze geweigerde passagiers recht op compensatie en assistentie voor overboeking, mits de passagier zich binnen de gestelde tijdslimiet voor het inchecken heeft gemeld. Passagiers hebben hier geen recht op als er voldoende redenen zijn om hun een zitplaats aan boord te weigeren, zoals in het geval van gezondheids, veiligheids- en beveiligingsredenen of bij onvolledige reispapieren.
        
Compensatie bij overboeking
Een financiële compensatie van USD 100 zal aan de passagier worden aangeboden.

 

Assistentie bij overboeking
Passagiers kunnen kiezen tussen:

 • Een alternatieve vlucht naar de eindbestemming onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, op  de eerstvolgende mogelijkheid.
 • Schadeloosstelling van het SLM ticket voor het niet afgelegde deel van de reis, indien het afleggen van dit deel geen doel meer  dient.

  Bovendien hebben passagiers recht op gratis:

 • Hotelaccommodatie en maaltijden en non-alcoholische drank voor niet-ingezetenen indien het noodzakelijk is een (extra) nacht te blijven inclusief transport van en naar de airport.
 • 1 internationaal telefoongesprek - maximaal 3 minuten, 1 faxbericht of 1 e-mailbericht.

                             
IN GEVAL VAN ANNULERING
Indien de passagiers ten minste een week voor  vertrek van de annulering of schemawijziging niet op de hoogte  zijn gesteld, hebben passagiers recht op assistentie.

Assistentie bij annulering / schemawijziging
Passagiers kunnen kiezen tussen:

 • Een alternatieve vlucht onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, op de eerstvolgende SLM vlucht.
 • Schadeloosstelling van het SLM ticket voor het niet afgelegde deel van de reis, indien het afleggen geen doel meer dient.

        
Bovendien hebben passagiers recht op gratis:

 • Hotelaccommodatie voor niet-ingezetenen, indien het noodzakelijk is een (extra) nacht te blijven inclusief transport van en naar de airport.
 • 1 internationaal telefoongesprek - maximaal 3 minuten, 1 faxbericht of 1 e-mailbericht.


IN GEVAL VAN VERTRAGING

Assistentie bij vertraging
Wanneer SLM reden heeft te verwachten dat een vlucht langer dan 4 uur wordt vertraagd, krijgen passagiers gratis aangeboden:

 • Hotelaccommodatie voor niet-ingezetenen, indien het  noodzakelijk is een (extra) nacht te blijven inclusief transport van en naar de airport.
 • 1 internationaal telefoongesprek - maximaal 3 minuten, 1 faxbericht of 1 e-mailbeicht.

        
Indien de vertraging 4 uur of meer is, kunnen passagiers kiezen voor:

 • Schadeloosstelling voor het niet afgelegde deel van de reis, indien  het afleggen van dit deel geen doel meer dient.

        
VERZOEKEN TOT SCHADELOOSSTELLING, COMPENSATIECLAIMS IN GEVAL VAN ANNULERING EN OVERIGE VERZOEKEN


Zoals eerder aangegeven, kunt u een verzoek indienen tot schadeloosstelling voor het volledige bedrag van het ticket voor het niet afgelegde deel van de reis,  indien het doel van uw oorspronkelijke reisplan is komen te vervallen, voorzover het vluchten betreft die:

 • overboekt zijn en u een plaats wordt geweigerd,
 • geannuleerd / gewijzigd zijn, of vertraagd zijn.


Deze compensatie en assistentie regeling geldt niet voor passagiers die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks of indirect voor het publiek toegankelijk is.
        
Indien u een claim wenst in te dienen gelieve een schrijven te sturen naar customerservice@flyslm.com 


SLM Customer Service