Compensatie en Assistentie Policy EU

COMPENSATIE EN ASSISTENTIE REGELING

BIJ OVERBOEKING, ANNULERING OF VERTRAGING
VAN SLM VLUCHTEN  VERTREKKENDE UIT DE EU


Geachte klant,
Indien u onverhoopt te maken krijgt met:

  • overboeking of
  • annulering van uw vlucht of
  • meer dan vier uur vertraging van uw vlucht,  dan biedt de SLM u compensatie en assistentie,
  • afhankelijk van de specifieke situatie.

U kunt deze folder raadplegen over de voorwaarden voor compensatie en assistentie in geval van vluchten vertrekkende uit een EU-luchthaven. Online link  http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/neb/questions_answers.pdf_reg_2004_261.pdf


Wij bieden u onze welgemeende verontschuldigingen aan voor het ongerief dat u mogelijk heeft  ondervonden.

Weest u ervan verzekerd dat wij betrouwbaarheid en veiligheid voorop stellen en alle benodigde maatregelen nemen om vertraging, annulering of overboeking te voorkomen.

Indien u contact met ons wilt opnemen over een verzoek tot schadeloosstelling, een compensatieclaim in geval van annulering of overige verzoeken,  verwijzen wij naar onze website 

Via de Customer Support page, www.flyslm.com/nl/contact/claims , kunt u contact maken met onze afdeling