Brief aan de Direkteur

Geachte passagier,

Wij waarderen het zeer dat u voor Surinam Airways hebt gekozen. Om ons niveau van dienstverlening voort te kunnen zetten en verbeteren is de mening van onze klanten voor ons van groot belang.
Mocht u opmerkingen of suggesties hebben, dan verneem ik deze graag van u.
Veel dank voor uw tijd en moeite.

 

Robbi B. Lachmising
Direkteur Surinam Airways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  

 

 

 

 

 

 

*Alle velden zijn verplicht

De ondergetekende van deze letter to the president, verklaart hiermede geen bezwaar te hebben dat zijn/haar opmerkingen/suggesties voor reclame/promotie doeleinden worden gebruikt. Ondergetekende doet hiermee afstand van het recht op enige vordering, terzake plagiaat of andere vermeende aanspraken in verband met het gebruik van bovengenoemde opmerkingen/suggesties en vrijwaart de SLM terzake.


U kunt deze brief aan de purser overhandigen of zelf per post versturen.